Kalkulace

Ing. Jiří Šusta a jeho kancelář DUAL se zabývá komplexním poradenstvím pro zubní lékaře již od r. 1993. Asistujeme při koupi ordinace, poskytujeme účetní služby a konzultace jednotlivcům i institucím, zastupujeme naše klienty na jednáních s úřady, při ukončení provozu pomáháme maximalizovat zisk z prodeje ordinace. Mezi úkony, které pro lékaře zajišťujeme, patří i kalkulace cen. Za dobu naší činnosti jsme klientům zubním lékařům individuálně zpracovali tisíce kalkulací a na toto téma pořádáme v průběhu roku řadu odborných seminářů.

 

Cenové kontroly a kalkulace cen

Poskytovatelé zdravotní péče jsou povinni kalkulovat své ceny podle svých ekonomicky oprávněných nákladů s přiměřeným (kalkulovaným) ziskem. Podklady pro kalkulace cen (zpravidla za tři předchozí zdaňovací období) kontrolují cenové kontroly z příslušného útvaru Finančních ředitelství (od roku 2013 krajských finančních úřadů). Kalkulace cen a související ordinační ceníky jsou součástí cenové evidence, která je archivována společně s účetnictvím (daňovou evidencí).

Právní úprava: zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MF
č. 450/2009 Sb., kterou provádí zákon o cenách, cenový předpis MZ ČR 1/2011/DZP.

 

Optimalizace cen a související kalkulace

Bez ohledu na cenovou regulaci by měl každý provozovatel praxe znát základní parametry (zejména minutovou sazbu nákladů), které mu zajistí návratnost vynaložených nákladů na provoz, odpovídající podnikatelskou odměnu a plánovaný zisk. Bez těchto informací je těžké plánovat optimalizaci cena a navrhovat jejich úroveň k hodnotám odpovídajícím skutečné ceně práce zubního lékaře.

 

Dílčí minutové sazby – pomůcka při optimalizaci cen

Kromě celkové minutové sazby jsou u jednotlivých kalkulačních položek (mzdy, nájemné, podnikatelská odměna, zisk, atd.) uvedeny dílčí minutové sazby. Tyto podrobnější údaje umožní dále optimalizovat ceny po vzájemné konzultaci Vašeho podnikatelského záměru.

 

Porovnáte si nákladovost se srovnatelnými praxemi

Součástí naší kalkulace jsou statistická srovnání nákladovosti Vaší praxe s obdobnými praxemi
ve Vašem kraji a s praxemi v ČR s ohledem na velikost města (obce), ve kterém svoji praxi provozujete. Pokud si budete přát, uvedeme i obdobné srovnání v oblasti příjmů a dosaženého zisku. (V případě zájmu uveďte příjmy z daňového přiznání do kolonky D ve formuláři na straně 4).

 

Statistika průměrných cen

Průběžně doplňujeme statistiku průměrných cen nejfrektovanějších výkonů a výrobků. Může být užitečnou pomůckou při posouzení Vašeho aktuálního ordinačního ceníku.

 

Struktura cen výkonů a výrobků       

U každého výkonu a výrobku je v oddílu struktura ceny rozložena celková cena na části, které odpovídají mzdovým nákladům, provozní režii, podnikatelské odměně a zisku. Tato informace
je rovněž významnou pomůckou při následné optimalizaci cen.

 

V případě Vašeho zájmu o zpracování kalkulací a využití našich dalších služeb zašlete prosím vyplněný formulář na adresu kanceláře DUAL. Elektronickou verzi této nabídky naleznete na našich webových stránkách.

 

Dokumenty potřebné k vypracování kalkulace si můžete stáhnout ZDE.

 

Konzultace kalkulací lze objednat na tel. 466 615 020.

 

Těšíme se na budoucí spolupráci

 

S pozdravem      

Ing. Jiří Šusta  & kolektiv firmy Dual

Přehled seminářů 2020

V důsledku vyhlášení nouzového stavu, který mimo jiné zakazuje akce s účastí přesahující 30 osob, došlo ke zrušení plánovaných seminářů.

 

 

formuláře na kalkulace ZDE

Kalkulace 2020

Naši stálí klienti obdrží podklady emailem popř. poštou. Nově také zpracováváme kalkulace pro samostatné dentální hygienistky, ordinace praktického lékaře, pro gynekologické ordinace a pro ordinace kožního lékaře.

V případě zájmu stahujte

formuláře na kalkulace ZDE